Hem

<<  Navigera  >>

”AMEN”

1061     Trosbekännelsen avslutas liksom den sista boken i den heliga Skrift[1] med det hebreiska ordet Amen. Man finner det ofta vid slutet av bönerna i Nya testamentet. På samma sätt avslutar kyrkan sina böner med ”Amen”. [2856]

1062     På hebreiska utgår Amen från samma rot som ordet ”tro”. Denna rot uttrycker fasthet, tillförlitlighet, trohet. Därför förstår man varför ”Amen” kan uttrycka Guds trofasthet mot oss och vårt förtroende för honom. [214]

1063     Hos profeten Jesaja finner man uttrycket ”sanningens Gud”, bokstavligen ”Amens Gud”, dvs, Gud som är sina löften trogen: ”Den som välsignar sig i landet skall välsigna sig i den ’sannfärdige Guden’ – Amens Gud” (Jes 65:16).Vår Herre använder ofta uttrycket ”Amen”,[2] ibland i fördubblad form,[3] för att understryka tillförlitligheten i sin lära och sin auktoritet som har sin grund i Guds sanning. [215; 156]

1064     Trosbekännelsens avslutande ”Amen” upprepar och bekräftar alltså dess två första ord: ”Jag tror”. Att tro är att säga ”Amen” till Guds ord, Guds löften och Guds bud, det är att helt och hållet förtrösta på den som är den oändliga kärlekens och den fullkomliga trofasthetens ”Amen”. Det dagliga kristna livet skall vara ”Amen” till ”Jag tror” i den trosbekännelse som uttalades vid vårt dop: [197; 2101]

Må din trosbekännelse vara en spegel för dig, för att du skall se om du tror det du säger att du tror. Och gläd dig i din tro varje dag.[4]

1065     Jesus Kristus själv är ”Amen” (Upp 3:14). Han är det slutliga ”Amen” för Faderns kärlek till oss; han tar upp och fulländar vårt ”Amen” till Fadern: ”Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära” (2 Kor 1:20):

Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Andes enhet, all ära och härlighet, från evighet till evighet.
AMEN.[5]

<<    >>

Navigation

FÖRTEXTER

FÖRSTA DELEN
TROSBEKÄNNELSEN

FÖRSTA AVDELNINGEN
”JAG TROR – VI TROR”

ANDRA AVDELNINGEN
BEKÄNNELSEN AV DEN KRISTNA TRON

FÖRSTA KAPITLET
JAG TROR PÅ GUD FADER

ANDRA KAPITLET
JAG TROR PÅ JESUS KRISTUS, GUDS ENFÖDDE SON

TREDJE KAPITLET
JAG TROR PÅ DEN HELIGE ANDE

Artikel 8               ”Jag tror på den helige Ande”

Artikel 9               ”Jag tror på den heliga katolska kyrkan”

Artikel 10             ”Jag tror på syndernas förlåtelse”

Artikel 11             ”Jag tror på köttets uppståndelse”

Artikel 12             ”Jag tror på ett evigt liv”

”Amen”

ANDRA DELEN
FIRANDET AV DET KRISTNA MYSTERIET

TREDJE DELEN
LIVET I KRISTUS

FJÄRDE DELEN
DEN KRISTNA BÖNEN

Register