Hem

<<  Navigera  >>

Artikel 5

”JESUS KRISTUS ÄR NEDSTIGEN TILL DÖDSRIKET,

PÅ TREDJE DAGEN UPPSTÅNDEN IGEN IFRÅN DE DÖDA”

631        Jesus ”steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor...Han som har stigit ner är också den som steg upp...” (Ef 4:8-10). Den apostoliska trosbekännelsen bekänner i en enda trosartikel Kristi nedstigande till dödsriket och hans uppståndelse på tredje dagen. I sin påsk låter han livet strömma fram ur dödens avgrund:

Kristus din Son uppsteg från dödsriket och spred över människosläktet sin lugna klarhet och lever och råder från evighet till evighet. Amen.[1]

Paragraf 1

Kristus steg ned till ”dödsriket”

632        Nya testamentet framhåller ofta att Jesus ”har uppstått från de döda” (1 Kor 15:20).[2] Och detta förutsätter att han före sin uppståndelse har vistats i de dödas rike.[3] Detta är den främsta innebörden som den apostoliska förkunnelsen gav åt Jesu nedstigande till dödsriket: Jesus fick erfara döden som alla människor och har med sin själ förenat sig med dem i dödstillståndet. Men han gick ned dit som Frälsare och förkunnade det glada budskapet för de andar som hölls fångna där.[4]

633        Orten där de döda vistas och dit Kristus steg ned kallar Skriften ”helvete”, ”scheol” eller ”hades”[5] därför att de som befinner sig där inte får skåda Gud.[6] Detta är alla dödas lott i väntan på Frälsaren. Det finns ingen skillnad mellan onda och rättfärdiga[7] – men detta innebär inte att deras öde är exakt detsamma, vilket Jesus visar i liknelsen om den fattige Lasaros som får komma till ”Abrahams sköte”.[8] ”Det är just dessa heliga själar, som väntade på sin Befriare i Abrahams sköte som Jesus befriade då han steg ned till dödsriket.”[9] Jesus steg inte ned i dödsriket för att befria de fördömda[10] och heller inte för att förstöra fördömelsens helvete[11] utan för att befria de rättfärdiga som gått före honom.[12] [1033]

634        ”Evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda...” (1 Pet 4:6). Nedstigandet till dödsriket är den totala fullbordan av evangeliets förkunnelse om frälsningen. Den är den sista fasen i Jesu messianska sändning; en fas som är ytterst koncentrerad i tid men oändligt vidsträckt i det den verkligen innebär: frälsningsverket sträcks ut till att gälla alla människor i alla tider och på alla platser, ty alla som blivit räddade har blivit delaktiga i återlösningens verk. [605]

635        Kristus steg alltså ned i dödens djup[13] för att de döda skulle höra Guds Sons röst och för att de som hörde den skulle leva (Joh 5:25). Jesus, ”vägvisaren till livet”[14] skulle genom sin ”död göra dödens herre, djävulen, maktlös och skulle befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv” (Heb 2:14-15). Från och med detta ögonblick har den uppståndne Kristus ”nycklarna till döden och dödsriket” (Upp 1:18), och ”alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden” (Fil 2:10).

Stor tystnad råder i dag på jorden, stor tystnad och stor ensamhet. Stor tystnad därför att Konungen sover. Jorden darrade och blev lugn därför att Gud somnade in i sitt kött och därför att han gick för att väcka dem som sovit sedan århundraden.... Han gick för att söka Adam, vår urfader, det förlorade fåret. Han gick för att besöka alla dem som satt i mörker och dödsskugga. Han gick för att från sina smärtor befria Adam där han låg i sina bojor och Eva, fången med honom – han som på en gång är deras Gud och deras son... ”Jag är din Gud, och för din skull blev jag din son. Res dig, du som sover, ty jag har inte skapat dig för att du skall bo här, fastkedjad i dödsriket. Res dig från de dödas rike, ty jag är de dödas liv.”[15]

 
Sammanfattning


636 Med uttrycket ”Jesus är nedstigen till dödsriket” säger trosbekännelsen att Jesus verkligen dog och att han genom sin död för oss besegrade döden och djävulen ”som är dödens herre” (Heb 2:14).
 
637 Kristus steg som död med sin själ, förenad med hans gudomliga person, ned till de dödas rike. Han öppnade himlens portar för de rättfärdiga som gått före honom.
 

<<    >>

Navigation

FÖRTEXTER

FÖRSTA DELEN
TROSBEKÄNNELSEN

FÖRSTA AVDELNINGEN
”JAG TROR – VI TROR”

ANDRA AVDELNINGEN
BEKÄNNELSEN AV DEN KRISTNA TRON

FÖRSTA KAPITLET
JAG TROR PÅ GUD FADER

ANDRA KAPITLET
JAG TROR PÅ JESUS KRISTUS, GUDS ENFÖDDE SON

Artikel 2               ”Och på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre”

Artikel 3               ”Jesus Kristus är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria” 

Artikel 4               ”Jesus Kristus blev pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven”
 
Artikel 5               ”Jesus Kristus är nedstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda”

  
Paragraf 1 - Kristus steg ned till ”dödsriket”
 
Paragraf 2 - På tredje dagen är han uppstånden igen ifrån de döda

Artikel 6               ”Jesus är uppstigen till himmelen
och sitter på Gud Fader Allsmäktigs högra sida”

 
Artikel 7               ”Därifrån igenkommande för att döma levande och döda”

 

TREDJE KAPITLET
JAG TROR PÅ DEN HELIGE ANDE

 

ANDRA DELEN
FIRANDET AV DET KRISTNA MYSTERIET

TREDJE DELEN
LIVET I KRISTUS

FJÄRDE DELEN
DEN KRISTNA BÖNEN

Register