Vill du bidra?

På denna sida finns hela Katolska Kyrkans Katekes tillgänglig gratis för alla. Är du intresserad av att bidra till detta projekt eller annan verksamhet som Bokförlaget Catholica bedriver?

Sätt i så fall in pengarna på: