[40]    jfr Leo den Store, Brevet Lectis dilectionis tuae: DS 291, 294; Pelagius I, Brevet Humani generis: DS 442; Kyrkomötet i Lateranen: DS 503; Kyrkomötet i Toledo XVI: DS 571; Paulus IV, Konst. Cum quorundum hominum : DS 1880.