[14]    Vat. II, Dogm. konst. om kyrkan Lumen gentium, n. 55.